Deze week is bedrijfspsycholoog Tony Crabbe in Amsterdam en dus brengt het NRC het interview “Alleen sukkels hebben het druk” met Tony Crabbe van september 2015 wederom onder de aandacht. Een mooi en interessant artikel van Annemiek Leclaire waarin gestimuleerd wordt om anders naar “drukdrukdruk” te kijken. Want is het niet zo dat “drukdrukdruk” eigenlijk een must is geworden? Is het niet zo dat in veel kringen het gaaf en hip is om druk te zijn? Je misschien wel saai gevonden wordt als je niet druk bent?

Er is niks mis met een vol, actief leven, good for you, zegt Tony Crabbe, bedrijfspsycholoog. Maar de staat van „busyness” waarin we tegenwoordig onophoudelijk verkeren; het wordt tijd die achter ons te laten. In “Busy: how to thrive in a world of too much” (uitgeverij Piatkus), vertaald in het Frans, Koreaans en Russisch, schetst de Britse psycholoog het machteloze gevoel gebukt te gaan onder een groeiend aantal taken en afleidingen.

Crabbe schetst in Busy hoe het leven er vandaag de dag voor werkende mensen uitziet. E-mail checken tijdens het ontbijt, ploeterend de dag door, altijd achter de feiten aan rennen, onophoudelijk onderbroken worden, al telefonerend thuiskomen, kinderen geïrriteerd het bed in werken, mail checken, te weinig rust om recreatief te lezen, te weinig tijd om een vriend te zien, te weinig zin om te sporten, half uurtje op Facebook, een glas wijn, nog een glas wijn, een rusteloze nacht en de volgende dag begint het opnieuw: de eerste blik gaat naar de telefoon op het nachtkastje. Met als resultaat het knagende gevoel tekort te schieten ten opzichte van partner, kinderen, vrienden, familie, de echte carrièredoelen, de eigen gezondheid, de eigen idealen. Crabbe en collega’s beschrijven een staat van ‘altijd aan staan’, zich overspoeld voelen door mogelijkheden en informatie.

Drukte houdt drukte in stand, stelt Crabbe in zijn boek. Dat mechanisme werkt zo: drukte leidt de aandacht weg van wat van waarde is. Die „busyness” is volgens Crabbe niet alleen slecht voor gezondheid, relaties en geluk, maar zelfs voor de carrière. Aan het begin van de loopbaan helpt het om er flink tegenaan te gaan om je te onderscheiden, maar een paar trappen hoger op de carrièreladder werkt iederéén hard, dan red je het volgens de bedrijfspsycholoog niet met nóg meer uren, een nóg grotere productie. Op dit niveau gaat het om ‘impact’: de ontwikkeling van nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten die de organisatie onderscheidt van de concurrentie. Daar is een andere houding voor nodig.

Er is een andere reactie op overvloed mogelijk dan ‘drukdrukdruk’. Als het niet zo lelijk was, zou hier het woord ‘proactief’ vallen. Crabbe onderscheidt vier strategieën om de overvloed de baas te worden.
1) Beheersing: de teugels van het leven weer in handen nemen.
2) Focus: het belangrijkste doen en de rest negeren.
3) Betrokkenheid: herdefiniëren wat succes is, en je opnieuw met je werk en je leven verbinden vanuit intrinsieke waarden.
4) implementatie: hoe ga je dit in de praktijk brengen? Het ruim driehonderd pagina’s tellende boek staat propvol adviezen, zoals, onder Betrokkenheid: „Houd er minder vrienden op na. Concentreer je op de belangrijkste vijftien relaties in je leven.”

„Met time management red je het in ieder geval niet meer,” zegt Crabbe. Verwijzend naar het beroemde boek van efficiencygoeroe David Allen, „Het gaat niet langer om getting things done, maar om not getting it all done.”

Maar, kan ik niet nalaten te vragen, wat als je het nou écht heel druk hebt? Zoals werkende alleenstaande ouders, of carrièremakers met jonge kinderen en zieke familie? „Zelfs in dit soort omstandigheden sta je niet geheel machteloos ten opzichte van alles wat er van je gevraagd wordt”, zegt Crabbe vriendelijk. „Je hebt een keuze met welke houding je die eisen tegenmoet treedt. Zo vragen mijn vrouw en ik elkaar aan het eind van de dag: ‘Did you ‘process’ the kids, or did you have fun with them?’”

Voor het gehele artikel in het NRC, klik hier.

Share